ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์

เบี้ยประกัน ฿ 5,900
เงินสดลดเหลือ ฿5,461

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 5,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,461

เบี้ยประกัน ฿ 9,300
เงินสดลดเหลือ ฿8,608

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมอู่) 500000500000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมอู่)
500000500000 สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 9,300
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿8,608

เบี้ยประกัน ฿ 6,900
เงินสดลดเหลือ ฿6,386

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่) 200000200000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมอู่)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-10 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿6,386

เบี้ยประกัน ฿ 7,900
เงินสดลดเหลือ ฿7,312

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) 300000300000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 7,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,312

เบี้ยประกัน ฿ 8,600
เงินสดลดเหลือ ฿7,960

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมอู่) 400000400000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมอู่)
400000400000 สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 8,600
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,960

เบี้ยประกัน ฿ 6,300
เงินสดลดเหลือ ฿5,831

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกันชั้น 3+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-20 ปี
คุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,300
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,831

เบี้ยประกัน ฿ 1,880
เงินสดลดเหลือ ฿1,705

ทุนประกัน 10,000 บาท (ซ่อมห้าง) 1000010000 (ซ่อมห้าง)

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกันชั้น 4

ทุนประกัน 10,000 บาท (ซ่อมห้าง)
1000010000 สำหรับรถอายุ: 1-10 ปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 1,880
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿1,705

บริษัทประกันภัยที่เราร่วมงาน

เรานำเสนอเบี้ยประกันภัยราคาถูก จากบริษัทประกันภัยชั้นที่ผู้ใช้รถให้ความเชื่อถือ

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/