ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกัน ฿ 1,900
เงินสดลดเหลือ ฿1,847

(ซ่อมอู่)

เบี้ยประกัน ฿ 1,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿1,847

เบี้ยประกัน ฿ 2,700
เงินสดลดเหลือ ฿2,625

(ซ่อมอู่)

เบี้ยประกัน ฿ 2,700
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿2,625

เบี้ยประกัน ฿ 6,300
เงินสดลดเหลือ ฿5,714

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่) 100000100000 (ซ่อมอู่)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

เมืองไทยประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมอู่)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-15 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 6,300
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿5,714

บริษัทประกันภัยที่เราร่วมงาน

เรานำเสนอเบี้ยประกันภัยราคาถูก จากบริษัทประกันภัยชั้นที่ผู้ใช้รถให้ความเชื่อถือ

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/