ประกันภัยรถยนต์ของบริษัท ���������������������������������������������

เบี้ยประกัน ฿ 10,600
เงินสดลดเหลือ ฿9,613

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมห้าง) 100000100000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมห้าง)
100000100000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 10,600
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿9,613

เบี้ยประกัน ฿ 11,300
เงินสดลดเหลือ ฿10,248

ทุนประกัน 150,000 บาท (ซ่อมห้าง) 150000150000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 150,000 บาท (ซ่อมห้าง)
150000150000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 11,300
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿10,248

เบี้ยประกัน ฿ 12,000
เงินสดลดเหลือ ฿10,883

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมห้าง) 200000200000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 200,000 บาท (ซ่อมห้าง)
200000200000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 12,000
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿10,883

เบี้ยประกัน ฿ 12,800
เงินสดลดเหลือ ฿11,609

ทุนประกัน 250,000 บาท (ซ่อมห้าง) 250000250000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 250,000 บาท (ซ่อมห้าง)
250000250000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 12,800
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿11,609

เบี้ยประกัน ฿ 13,300
เงินสดลดเหลือ ฿12,062

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมห้าง) 300000300000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมห้าง)
300000300000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 13,300
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿12,062

เบี้ยประกัน ฿ 13,500
เงินสดลดเหลือ ฿12,243

ทุนประกัน 350,000 บาท (ซ่อมห้าง) 350000350000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 350,000 บาท (ซ่อมห้าง)
350000350000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 13,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿12,243

เบี้ยประกัน ฿ 14,000
เงินสดลดเหลือ ฿12,697

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมห้าง) 400000400000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 400,000 บาท (ซ่อมห้าง)
400000400000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 14,000
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿12,697

เบี้ยประกัน ฿ 14,800
เงินสดลดเหลือ ฿13,422

ทุนประกัน 450,000 บาท (ซ่อมห้าง) 450000450000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 450,000 บาท (ซ่อมห้าง)
450000450000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 14,800
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿13,422

เบี้ยประกัน ฿ 15,301
เงินสดลดเหลือ ฿13,877

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมห้าง) 500000500000 (ซ่อมห้าง)
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

แอกซ่าประกันภัย ประกันชั้น 2+

ทุนประกัน 500,000 บาท (ซ่อมห้าง)
500000500000 สำหรับรถอายุ: 1-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย ไฟไหม้ บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดความคุ้มครอง

เบี้ยประกัน ฿ 15,301
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿13,877

บริษัทประกันภัยที่เราร่วมงาน

เรานำเสนอเบี้ยประกันภัยราคาถูก จากบริษัทประกันภัยชั้นที่ผู้ใช้รถให้ความเชื่อถือ

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/