แผนประกันภัยที่คุณเลือก

7,900
7,312

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกันชั้น 2+ (รถยนต์)

ทุนประกัน 300,000 บาท (ซ่อมอู่) สำหรับรถอายุ: 1-7 ปี
คุ้มครอง
รถหาย
ไฟไหม้
ตารางความคุ้มครอง

เบี้ยประกันและความคุ้มครองนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอของกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น มิใช่หลักฐานในการรับประกันภัย จะมีผลคุ้มครองต่อเมื่อผู้ทำประกันภัยชำระเบี้ยและส่งเอกสารเท่านั้น

เบี้ยประกัน ฿7,900
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿7,312

เลือกวิธีชำค่าเบี้ยประกัน

เบี้ยประกัน ฿7,312

ข้อมูลส่วนตัวของผู้สั่งซื้อประกันภัย


ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/