แผนประกันภัยที่คุณเลือก

9,500
8,616

วิริยะประกันภัย ประกันชั้น 2+ (รถยนต์)

ทุนประกัน 100,000 บาท (ซ่อมศูนย์) สำหรับรถอายุ: 2-5 ปี
คุ้มครอง
รถหาย
ไฟไหม้
ตารางความคุ้มครอง

เบี้ยประกันและความคุ้มครองนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอของกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น มิใช่หลักฐานในการรับประกันภัย จะมีผลคุ้มครองต่อเมื่อผู้ทำประกันภัยชำระเบี้ยและส่งเอกสารเท่านั้น

เบี้ยประกัน ฿9,500
ซื้อกับเราจ่ายแค่ ฿8,616

เลือกวิธีชำค่าเบี้ยประกัน

เบี้ยประกัน ฿8,616

ข้อมูลส่วนตัวของผู้สั่งซื้อประกันภัย


ติดต่อสอบถามเบี้ยประกัน

จริงจัง จริงใจ จริงจริง

ช่องทางการชำระเงิน

http://moneyspace.net/